KDO ZA PIDIFESTem stojí?

BOHUMIL FOLTA / Ing. JIŘÍ VESELÝ / JIŘÍ VESELÝ ml.

Akci pořadatelsky zajišťuje EXPEDITA se sídlem v Jistebníku, IČ: 22757465 ; info@expedita.eu

Kontaktujte nás